Čerská verze English version

Naše hodnoty

Profesionalita

Právní služby poskytujeme v souladu s platnou právní úpravou s přihlédnutím k chystaným a námi pravidelně sledovaným legislativním změnám, které neustále monitorujeme. Dodržujeme vysokou úroveň vypracovaných dokumentů a celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb ve snaze dosáhnout optimálního řešení daného problému.

Flexibilita

Vaše právní úkoly a problémy řešíme v co nejkratším čase s důrazem na přizpůsobení se Vašim časovým potřebám.

Dlouhodobost vztahu s klientem

Dáváme přednost dlouhodobým vztahům s klientem. Snažíme se poznat potřeby našeho klienta i z dlouhodobého hlediska, což nám umožňuje poskytovat naše služby efektivněji a rychleji.

Důraz na požadavky klienta

Vždy vyvíjíme maximální snahu k dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta.

Osobní přístup

Právní problémy řeší s klientem stále stejný člen kanceláře, který je však plně zastupitelný pro případ jeho nepřítomnosti.

Transparentnost

Přesná evidence vykonané práce a vynaložených nákladů umožňuje v kterémkoliv stádiu poskytnutí služby jejich kontrolu. Vyúčtování pak vždy obsahuje specifikaci odměny a nákladů, datum vykonání úkonu, jeho bližší popis a délku trvání práce.

Důvěryhodnost

Veškeré úkony a kroky při řešení zadání budeme činit jen s Vaším souhlasem, průběžně Vás budeme informovat o stavu vyřizované záležitosti a nic neučiníme bez Vašeho souhlasu.

Hospodárnost

Velký důraz je kladen na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanou službou, žádné náklady nebudou vynaloženy bez souhlasu klienta.

Copyright © 2018 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.